HAK HARTA INTELEK

Sekiranya terdapat sebarang kebimbangan atau aduan tentang kemungkinan pencabulan hak harta intelek, sila lengkapkan borang di bawah untuk mengenal pasti kekhususan hak yang didakwa melanggar dan produk tertuduh.